UK Blue/White Game

Rupp Arena 430 W Vine Street, Lexington, Kentucky 40507

.